Programfag

Valg av programområder og programfag - veiledning
Når du skal gå fra VG1 til VG2 på studiespesialiserende utdanningsprogram er det en rekke valg du må foreta, som kan få stor betydning for dine muligheter i videre studier og yrker. Når du skal gå fra VG2 til VG3 vil det også foretas valg, men her har du allerede forpliktet deg til noen valg innenfor ditt programområde.

Du er velkommen til å oppsøke studieleder og rådgivere for å få veiledning med valget. Vi anbefaler også at du snakker med foreldrene dine, og setter deg grundig inn i informasjonen som blir gitt i valgheftet.


Les mer om de ulike programfagene:
 

Idrettsfag    Vg2  Vg3
Fagnavn

Informasjon

Timer/uke

Timer/uke

Breddeidrett

Les mer

5

5

Toppidrett fotball

Les mer

 

 

 

Realfag Vg2   Vg3
Fagnavn

Timer/uke

Timer/uke

Matematikk R

5

5

Matematikk S

5

5

Fysikk

5

5

Kjemi

5

5

Biologi

5

5

Informasjonsteknologi

5

5

 

Språk, samfunnsfag og økonomi  Vg2  Vg3
Fagnavn

Timer/uke

Timer/uke

Engelsk

5

5

Tysk

 

5

Fransk

 

5

Spansk

 

5

Økonomistyring

5

 

Økonomi og ledelse

 

5

Politikk og menneskerettigheter

 

5

Sosiologi og sosialantropologi

5

 

Sosialkunnskap

 

5

Medie- og informasjonskunnskap

5

5

Historie og filosofi

5

5

Psykologi

5

5

Kommunikasjon og kultur

5

5

option-0
Til toppen