Skolens historie

Eiker videregående skole har en lang historie, og har i årenes løp hatt mange ulike studieretninger.

Vegg med bilder av tidligere skolestyrere - Klikk for stort bildeBilder av skolens tidligere styrere Eiker vgs.  

I 1902 fikk Øvre Ekers Kommunale Høiere Almenskole i Hokksund undervisningstilbud ut over det obligatoriske. Grosserer G.P. Bråthen ga en betydelig sum penger for å utvide tilbudet til de lærevillige i Øvre Eiker. S.A. Tufte var skolestyrer fra 1902 til 1905.

Til skolestart høsten 2001 var skolebygningen ferdig påbygget og modernisert. Det var bygget rom for formingsfag, ny kantine og nye arbeidsrom for lærerne. I tillegg var den naturfaglige avdelingen, biblioteket, datarommene og kontorfløyen modernisert. Frisklufts- og fyringsanlegg var også nye.

I årenes løp har skolen hatt flere studieretninger. Studiespesialisering (tidligere allmennfag) har hele tiden vært den største studieretningen. I tillegg har skolen hatt sosial og helsefag, handel og kontor, formgiving, design og håndverk, og interiør og utstillingsdesign. Eiker videregående skole var en av de skolene som bevarte en relativt stor søkning til de økonomiske fag ved den store reformen i 1994.

I dag har skolen to klasser i utdanningsprogram for salg, service og reiseliv vg1, én klasse i salg, service og reiseliv vg2, 12 klasser i program for studiespesialisering, og én klasse med tilrettelagt opplæring. Skolen har også et omfattende program for internasjonalisering.

100-årsjubileet ble markert i november 2002. I anledning jubileet samlet Jan Henrik Eriksen skolens historie mellom to permer. Han skrev selv den nyeste delen.

50-årsjubileet for Eiker som videregående skole ble markert i desember, april og juni skoleåret 2010/11 med utvidet juleavslutning, kake til “hele skolen” ved lansering av skolens handlingsplan mot mobbing og sommerlunsj ved skoleslutt. Leder for hovedutvalg for utdanning, utdanningssjefen i Buskerud fylkeskommune samt ordførerne i Nedre og Øvre Eiker deltok.

Til toppen