Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Tilbud hver dag

Ved Eiker videregående skole har vi et av fylkets beste skolehelsetjenestetilbud. Hver dag hele uken kan elevene oppsøke helsesykepleier Britt G. Håkonsen på hennes kontor. Hun ønsker at det skal være lav terskel for elevene til å ta kontakt. Britt driver også grupper i forhold til engstelse og tristhet for skolens elever.

Du kan snakke med henne om 

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
  • søvnvansker, ernæring 
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
  • rusmidler, røyk/snus 

Kontakt  

Helsesykepleier har kontor i 1. etasje i E- fløyen 

Kontakt henne på telefon/e-post eller bank på døren

Britt T. Håkonsen:

Tlf: 415 54 956

E-post: britt.hakonsen@ovre-eiker.kommune.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Åpningstider

Kontoret er bemannet:

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: Kl. 08.30 – 15.30

Om skolehelsetjenesten

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
  • Tilbudet er gratis. 
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.      

Se også  

Til toppen