Markerte Verdensdagen for psykisk helse

I dag markerte skolen Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er #Spør mer

I anledning dagen hadde helsesykepleier, kantina og biblioteket en felles stand, der det ble delt ut blant annet antistressballer, sykkelsetetrekk og små kort med råd for psykisk helse. Der vanket det også boller, saft og twist, og en stor del av elevene var bortom i løpet av dagen.

I år er temaet for dagen #Spør mer. "Vær oppmerksom. Vis interesse. Spør mer". 

Det å bli sett og føle tilhørighet, er grunnleggende for god psykisk helse, og dette er en klar oppfordring om å være oppmerksom og vise at man bryr seg om andre.  Skolens samarbeidspartner MOT har også inngått samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema sammenfaller med en av MOTs tre verdier; mot til å bry seg. "Verdensdagen for psykisk helse har som ambisjon å styrke den psykiske helsen i Norge. En viktig målgruppe er ungdom. Antall unge som rapporterer om psykiske utfordringer er økende. Dette er bakgrunnen for samarbeidet mellom MOT Norge og Verdensdagen for psykisk helse."

Har du det vanskelig, snakk med noen! Husk på at i skolemiljøet på Eiker videregående er det mange voksne du kan henvende deg til hvis du trenger en prat.

Vi minner i den forbindelse om helsesykepleier Britt Håkonsens telefonnummer:  415 54 956

Til toppen