Informasjon om skolehverdagen de kommende ukene for elever

Visma InSchool - Klikk for stort bilde CC0    Eiker videregående skole er nå på rødt nivå i forhold til smittesituasjonen i området. Dette betyr ikke at skolen er stengt, men at mye av undervisningen vil foregå digitalt. Det er viktig at du som elev følger disse kjørereglene i tiden fremover:

 • Timeplanen på Visma InSchool følges hver dag.
 • De fleste timene vil foregå digitalt, men noe vil også foregå på skolen. Du får beskjed fra lærer hvis du skal møte på skolen.
 • Når opplæringen foregår på Teams, gjelder følgende regler for deg som elev for at du ikke skal få fravær:
  • Du må være påkledd i hverdagsklær og sitte på en stol ved et bord.
  • Kamera skal være påslått – bruk gjerne bakgrunn.
  • Oppgaver som lærer gir deg, må du gjøre og levere innen den tidsfristen lærer gir deg.
 • Hvis du er syk slik at du ikke kan følge undervisningen – da må du gi beskjed til lærer og dokumentere fraværet som vanlig.
 • Skolen er åpen, så du kan kontakte skolen ved behov.
 • Helsesykepleier (Britt) er på skolen hver dag og kan besøkes på skolen, eller kontaktes på telefon 415 54 956 når du har behov.
 • IKT blir på skolen i perioden, og Marius Kristiansen kan kontaktes på Teams eller på telefon hvis du ikke kommer gjennom på Teams. Telefonnummeret til Marius er: 32 25 18 60.
 • I utgangspunktet vil denne ordningen gjelde i 4 uker, men det kan bli forlenget.
Til toppen