Presisering om beslutning om gult nivå fra og med uke 4

Oppdatert 25.1.21: Vi ønsker å presisere at beslutning om tiltaksnivå for smittevern på skolen ikke besluttes av rektor eller Viken fylkeskommune. 

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock

Hvilket trafikklysnivå skolen skal være på bestemmes normalt av kommuneoverlegen i Øvre Eiker. I spesielle tilfeller kan dette overprøves av sentrale myndigheter. Slik situasjonen er nå er ikke Øvre Eiker, eller Eiker videregående skole, definert inn under de kommunene med høyt tiltaksnivå. Kommuneoverlegen i Øvre Eiker har derfor besluttet at Eiker videregående skole skal være på gult nivå inntil videre. Dette er en medisinsk faglig beslutning basert på flere faktorer. Vi følger da smitteverntiltak på gult nivå.

Oppdatert 24.1.21 kl. 22.40: Fra mandag 25. januar er skolen igjen på gult nivå, som tidligere varslet. Smitteutbruddet i Nordre Follo berører ikke skolehverdagen på Eiker videregående skole foreløpig.  Dette er avgjort med kommuneoverlegen i Eiker nå i kveld. Elever som er ute i praksis, hvor bedriften er stengt, har hjemmeskole. 

Det betyr at alle elever skal ha sin undervisning på skolen fra og med mandag. Da følger vi timeplanen i VIS og rommene som står der. Elever som er ute i praksis: Hvis bedriften er åpen, går praksis som vanlig. Hvis bedriften er stengt, har du hjemmeskole i morgen og avventer beskjed fra kontaktlærer. Toppidrett fotball har egentrening denne uka, og får beskjed fra lærer. NB: Det er viktig at ALLE er med på å overholde smitteverntiltak på skolen. 

Oppdatert 22.1.21: Fra mandag 25. januar er skolen igjen på gult nivå. Dette er avgjort av kommuneoverlegen. Det betyr at alle elever skal ha sin undervisning på skolen fra og med mandag. Da følger vi timeplanen i VIS og rommene som står der. 

Skolens tiltak bygger på den nasjonale veilederen https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Vi minner igjen om de viktigste rådene for å hindre smitte:

 • Forsøke å holde minst en meter avstand til andre.
 • Vask / sprit hendene ofte, og minimum når dere kommer på skolen og før og etter måltider!
 • Hold dere hjemme når dere er syke, også hvis dere har lette symptomer!

Andre tiltak på skolen:

 • Hyppig vask av pulter
 • God tilgang på antibac
 • Avstandsoppmerking på bord og gulv og «enveiskjøring» i trapper
 • Det er mulig å bruke munnbind i gangene for elever og ansatte dersom man ikke kan overholde en meter avstand og/eller for å øke trygghetsfølelsen. Man må holde munnbind selv.
 • I kantina er det begrenset antall sitteplasser

Viktig informasjon fra Brakar vedrørende skoleskyss:

For å beholde kapasiteten i kollektivtrafikken, minner Brakar om at man bare skal reise kollektivt når man må. Her er viktig informasjon fra Brakar: Til alle skoler og foresatte vedr skoleskyss (PDF, 284 kB)

 Velkommen tilbake!

Oppdatert 15.1.21: Alle landets videregående skoler er fortsatt på rødt nivå etter trafikklysmodellen. Det vil si at vi på Eiker videregående skole fortsetter organiseringen slik vi har gjort hittil. Videre organisering avklares etter nasjonale og lokale føringer mandag 18.1.

Det vil si:

Uke 3: VG1 ST, VG1 SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige klasser digital hjemmeskole.

Videre organisering avklares etter nasjonale og lokale føringer mandag 18.1. Vi kommer ut med ny informasjon så fort det er tatt en avgjørelse i forhold til dette.

Oppdatert 4.1.21: Etter at regjeringen i går kom med nye retningslinjer nasjonalt, er alle landets videregående skoler nå på rødt nivå etter trafikklysmodellen. Det vil si at vi på Eiker videregående skole fortsetter organiseringen slik vi har gjort hittil.

Dette innebærer:

Uke 1: VG2 ST, VG1 SSR, VG2 SS  og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole. Første skoledag etter jul er tirsdag 5 januar.

Uke 2: VG3 ST, VG1 SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole.

For å hindre smitteoppblomstring av Covid-19 har regjeringen innført flere nye tiltak. Tiltakene gjelder i første omgang frem til 18. januar.

Les pressemeldingen fra regjeringen 3. januar 2020

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Smitteverntiltak - trafikklysmodellen hos Utdanningsdirektoratet

Vi presiserer også denne gangen at skolen ikke er stengt, og at elever kan møte på skolen for planlagte aktiviteter og for å jobbe med skolearbeid, også i de ukene de har digital hjemmeskole. Praktiske oppgaver, forsøk og vurderinger vil bli gjennomført på skolen også for de som har hjemmeskole.

Oppdatert 16.12.20: 

Alle skal holde minst en meters avstand, også i klasserommet, vaske eller sprite hendene jevnlig og bli hjemme når man er syk. Vi minner om nasjonale retningslinjer som begrenser antall nærkontakter på fritiden. Dette gjelder også for elever i videregående skole. Vi forventer at elever i videregående skole følger smittevernreglene som unge voksne. 

Uke 51: VG1 ST, VG1SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole

Uke 52: VG2 ST og TO på skolen. Øvrige klasser digital hjemmeskole. Tirsdag 22/12 er siste skoledag før jul. Julearrangement etter 12.00 denne dagen er tatt ut av planen. Hver klasse vil få detaljer fra sine lærere på Teams.

Uke 1: VG2 ST, VG1 SSR, VG2 SS  og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole. Første skoledag etter jul er tirsdag 5 januar.

Uke 2: VG3 ST, VG1 SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole.

Julegaver - Klikk for stort bildeGod jul! Unsplash  Vi presiserer også denne gangen at skolen ikke er stengt, og at elever kan møte på skolen for planlagte aktiviteter og for å jobbe med skolearbeid, også i de ukene de har digital hjemmeskole. Praktiske oppgaver, forsøk og vurderinger vil bli gjennomført på skolen også for de som har hjemmeskole.

Hvis det blir endringer i smittenivået og skolen endres fra rødt til gult nivå vil det komme endringer i organiseringen.

Vi vil med dette også ønske alle elever og foresatte en riktig god jul!

Til toppen