Slik organiseres opplæringen i uke 3

Oppdatert 15.1.21: Alle landets videregående skoler er fortsatt på rødt nivå etter trafikklysmodellen. Det vil si at vi på Eiker videregående skole fortsetter organiseringen slik vi har gjort hittil. Videre organisering avklares etter nasjonale og lokale føringer mandag 18.1.

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock

 

Det vil si:

Uke 3: VG1 ST, VG1 SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige klasser digital hjemmeskole.

Videre organisering avklares etter nasjonale og lokale føringer mandag 18.1. Vi kommer ut med ny informasjon så fort det er tatt en avgjørelse i forhold til dette.

Oppdatert 4.1.21: Etter at regjeringen i går kom med nye retningslinjer nasjonalt, er alle landets videregående skoler nå på rødt nivå etter trafikklysmodellen. Det vil si at vi på Eiker videregående skole fortsetter organiseringen slik vi har gjort hittil.

Dette innebærer:

Uke 1: VG2 ST, VG1 SSR, VG2 SS  og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole. Første skoledag etter jul er tirsdag 5 januar.

Uke 2: VG3 ST, VG1 SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole.

For å hindre smitteoppblomstring av Covid-19 har regjeringen innført flere nye tiltak. Tiltakene gjelder i første omgang frem til 18. januar.

Les pressemeldingen fra regjeringen 3. januar 2020

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Smitteverntiltak - trafikklysmodellen hos Utdanningsdirektoratet

Vi presiserer også denne gangen at skolen ikke er stengt, og at elever kan møte på skolen for planlagte aktiviteter og for å jobbe med skolearbeid, også i de ukene de har digital hjemmeskole. Praktiske oppgaver, forsøk og vurderinger vil bli gjennomført på skolen også for de som har hjemmeskole.

Oppdatert 16.12.20: 

Alle skal holde minst en meters avstand, også i klasserommet, vaske eller sprite hendene jevnlig og bli hjemme når man er syk. Vi minner om nasjonale retningslinjer som begrenser antall nærkontakter på fritiden. Dette gjelder også for elever i videregående skole. Vi forventer at elever i videregående skole følger smittevernreglene som unge voksne. 

Uke 51: VG1 ST, VG1SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole

Uke 52: VG2 ST og TO på skolen. Øvrige klasser digital hjemmeskole. Tirsdag 22/12 er siste skoledag før jul. Julearrangement etter 12.00 denne dagen er tatt ut av planen. Hver klasse vil få detaljer fra sine lærere på Teams.

Uke 1: VG2 ST, VG1 SSR, VG2 SS  og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole. Første skoledag etter jul er tirsdag 5 januar.

Uke 2: VG3 ST, VG1 SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole.

Julegaver - Klikk for stort bildeGod jul! Unsplash  Vi presiserer også denne gangen at skolen ikke er stengt, og at elever kan møte på skolen for planlagte aktiviteter og for å jobbe med skolearbeid, også i de ukene de har digital hjemmeskole. Praktiske oppgaver, forsøk og vurderinger vil bli gjennomført på skolen også for de som har hjemmeskole.

Hvis det blir endringer i smittenivået og skolen endres fra rødt til gult nivå vil det komme endringer i organiseringen.

Vi vil med dette også ønske alle elever og foresatte en riktig god jul!

Til toppen