Eiker videregående skole fortsatt på rødt nivå etter trafikklysmodellen

Klikk for stort bilde  Fylkesmannen har i dag opphevet bestemmelsen til Viken om at alle videregående skoler i Viken skal være på rødt nivå etter trafikklysmodellen. Dette er en bestemmelse som må fattes av kommuneoverlegen i de respektive kommunene skolene ligger i. Kommuneoverlegen i Øvre Eiker har, i samråd med skoleeier, besluttet at Eiker videregående skole skal være på rødt nivå etter trafikklysmodellen inntil videre.

Dette betyr fortsatt ikke at skolen er stengt, men opplæringen vi skje både digitalt og på skolen. Elever vil få beskjed fra sin lærer fortløpende.

Til toppen