Aktuelt

Informasjon om skolehverdagen de kommende ukene for elever

      Eiker videregående skole er nå på rødt nivå i forhold til smittesituasjonen i området. Dette betyr ikke at skolen er stengt, men at mye av undervisningen vil foregå digitalt. Det er viktig at du som elev følger disse kjørereglene i tiden fremover:  

Viken innfører hjemmeundervisning fra førstkommende mandag

Fra førstkommende mandag, altså 9. november, skal all undervisning ved videregående skoler i Viken i hovedsak gjennomføres digitalt, og de fleste elever skal ikke møte på skolen. Dette gjelder også for Eiker videregående skole.

En ansatt testet positivt for Covid-19

En ansatt ved Eiker videregående skole har i dag testet positivt for Covid-19. Vedkommende har vært i karantene, og smitten sees i sammenheng med et tidligere smitteutbrudd. Da vedkommende har vært i karantene, vil ikke dette utbruddet berøre øvrige ansatte eller elever som er på skolen.

Rami satser på fotball i Spania

Rami Jawad (18) var elev ved Eiker videregående skole fram til i høst. Nå har han reist til Spania for å satse på en fotballkarriere.

Informasjon om smittevern

  En elev ved Eiker videregående skole har fått påvist Covid-19. Elevens klasse og seks lærere er satt i karantene og skal testes for Covid-19. Ifølge kommuneoverlegen er det kun denne klassen og disse lærerne som er nærkontakter. Skolene er fortsatt på "gult nivå". Dette innebærer at klassene er samlet i klasserom og har avstandskrav i pauser/friminutt.

Operasjon Dagsverk på Eiker videregående skole

  Eiker videregående skole var også i år med på Operasjons Dagsverk. Denne gang var det mange elever som valgte å være på skolen, særlig elever i Vg2, men en god del var også ute og jobbet på torsdag 29. oktober.    

Eiker-elev koronasmittet

  En elev ved Eiker videregående skole har fått påvist smitte av Covid-19. Den berørte klassen og seks lærere er satt i karantene.  

Bekreftet smittet ansatt ved skolen

Det er påvist koronasmitte hos en av våre ansatte, men ingen av skolens øvrige ansatte og elever er berørt av smitten.

Informasjon til foresatte - tilgang til Visma InSchool

Av personvernmessige årsaker har foresatte begrenset tilgang til å se opplysninger i VIS

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Ved Eiker videregående skole gjennomføres den i år i uke 46 og uke 48.

Til toppen